Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-11-11 för protokoll

[2020-11-11]

 

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 16 oktober 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 6 november 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/222-2020