Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-11-11 av protokoll

[2020-11-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 oktober 2020 med patientnämnden har justerats den 10 november 2020

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 oktober 2020 med Patientnämnden har justerats den 10 november 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll