Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-11-10 av protokoll

[2020-11-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 november 2020 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 10 november 2020.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.