Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-11-04 för omedelbar justering av protokoll

[2020-11-04]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 4 november 2020 med regionutvecklingsnämnden har följande ärende § 133 omedelbart justerats.

Framställan till Kulturrådet inför 2021

Dnr: RUN 2020-298

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum

Sammanträdeshandlingar