Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-20 för omedelbar justering av protokoll

[2020-10-20]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 19 oktober 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 114 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

 

Dnr: HSN 2020-26

 

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.