Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-19 för protokoll

[2020-10-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 september 2020 med Samverkans-nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 19 oktober 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.
Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll