Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-19 för protokoll

[2020-10-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 7 oktober 2020 med regionfullmäktige har justerats den 19 oktober 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll