Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-08

[2020-10-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 18 september 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 6 oktober 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll