Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-06 för protokoll

[2020-10-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 29 september 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 6 oktober 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll