Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-01 för omedelbar justering av protokoll

[2020-10-01]

Härmed tillkännages att vid sammanträde den 30 september 2020 med regionstyrelsen har följande ärende, § 167 omedelbart justerats:


Ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning – diarienummer RS 2020-579

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdesprotokoll §167