Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-10-01 av protokoll

[2020-10-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 september 2020 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 30 oktober 2020.

Ovanstående meddelande har den 1 oktober 2020 uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll