Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-09-25 för protokoll

[2020-10-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 25 september 2020 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 30 september 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.
https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_den_25_september.pdf