Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-09-25 av protokoll

[2020-09-25]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 28 augusti 2020 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 8 september 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll