Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-09-16 för protokoll

[2020-09-16]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 26 augusti 2020 har justerats den 16 september 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll