Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-08-31 för protokoll

[2020-08-31]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 augusti 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 31 augusti 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>