Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-08-25 för omedelbar justering av protokoll

[2020-08-25]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 25 augusti 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 84 omedelbart justerats.

Beslut om kravspecifikation för upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

Dnr: HSN 2020-26

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.