Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-07-02 för protokoll

[2020-07-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 9 juni 2020 har justerats den 30 juni 2020


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll