Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-06-25 för protokoll

[2020-06-25]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionfullmäktige den 17 juni 2020 har justerats den 24 juni 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandling och protokoll: