Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-06-16 för protokoll

[2021-06-16]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 maj 2021 med Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium har justerats den 16 juni 2021.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

 

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.