Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-06-12 för protokoll

[2020-06-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 29 maj 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 11 juni 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

 

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten