Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-06-10 för protokoll

[2020-06-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 3 juni 2020 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 9 juni 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll