Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-05-18 för protokoll

[2020-05-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 12 maj 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 18 maj 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll