Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-05-15 för protokoll

[2020-05-15]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 24 april 2020med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 5 maj 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_den_24_april.pdf