Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-05-06 protokoll

[2020-05-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 15 april 2020 har justerats den 5 maj 2020.
Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll