Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-06-05 för protokoll

[2020-06-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 13 maj 2020 har justerats den 4 juni 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll