Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-04-07 för protokoll

[2020-04-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 19 mars 2020 med Samverkansnämn-den för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 7 april 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll