Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-04-09 för protokoll

[2020-04-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 27 mars 2020med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 april 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_den_27_mars.pdf