Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-04-08 för protokoll

[2020-04-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 27 mars 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 8 april 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum. 

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten