Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-04-06 för protokoll

[2020-04-06]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 1 april 2020 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 6 april 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll