Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-04-02 för omedelbar justering av protokoll

[2020-04-02]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 2 april 2020 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har följande ärende, § 36 omedelbart justerats.

Beslut om Allmän trafikplikt för kollektivtrafik i östra Östergötland 2022

Dnr: TSN 2020-45

Sammanträdeshandlingar

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.