Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-26 för protokoll protokoll

[2020-03-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 4 mars 2020 har justerats den 25 mars  2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll