Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-13 för protokoll

[2020-03-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 februari med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 12 mars 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten