Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-11 för protokoll

[2020-03-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 28 februari 2020med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 9 mars 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/