Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-06 för protokoll

[2020-03-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 26 mars 2020 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 6 mars 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>