Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-02 för protokoll

[2021-03-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 februari 2021 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 2 mars 2021.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta