Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-28 för protokoll

[2020-02-28]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionfullmäktige den 12 februari 2020 har justerats den 27 februari 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>