Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-26 för protokoll

[2020-02-26]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 februari 2020 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 26 februari 2020.

Beslutet i sin helthet finns tillgängligt hos registraturen i Regionhuset, S:t Larsgatan 49b Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorde senast tre veckor efter detta datum.