Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-12 för protokoll

[2020-02-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 februari 2020 med patientnämnden har justerats den 12 februari 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdesprotoll