Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-11 för protokoll

[2020-02-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 24 januari 2020 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 6 februari 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk:

https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_24_januari.pdf