Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-07 för protokoll

[2020-02-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 januari 2020 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 6 februari 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll