Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-02-02 för protokoll

[2021-02-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 januari 2021 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 2 februari 2021.

 

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.