Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-01-28 för protokoll

[2020-01-28]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 januari 2020 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 28 januari 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll