Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-01-27 för omedelbar justering av protokoll

[2020-01-27]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 27 januari 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 13 omedelbart justerats.

Beslut om kravspecifikation för upphandling av ramavtal för vårdtjänster av extern leverantör i Linköping

Dnr: HSN 2019-483

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.