Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-01-02 för protokoll

[2020-01-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 10 december 2019 har justerats den 27 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandling och protokoll