Region Östergötland

Anslagsbevis 200430 för protokoll

[2020-04-30]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 17 april 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 29 april 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten