Region Östergötland

iStress mot stress och utmattning

Bilden visar en dator med programmet för stressbehandling på nätet.

[2019-01-30]

Stress och utmattning hör till de vanligaste tillstånden på vårdcentralerna. I projektet iStress erbjuds deltagarna KBT-behandling på nätet samtidigt som effekterna utvärderas i en forskningsstudie. Behandlingen testas också på svårare stressbesvär och återgång i arbete.

Bilden visar Cecilia Jonsson, samordnare för iStress i Region Östergötland.Bilden visar Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT-behandling på nätet i Östergötland.

Vanliga reaktioner på långvarig stress är exempelvis problem med koncentrationen, sömnen, minnet och magen. En lång tid med förhöjd stressnivå utan tillräcklig återhämtning kan leda till utmattningsbesvär.

- Många kämpar med att få livet att gå ihop och känner att vardagen är pressad. Om stressen blir långvarig kan man behöva söka vård. Vi ser att kognitiv beteendeterapi, KBT, hjälper många, säger Cecilia Jonsson, samordnare för iStress i Region Östergötland och rehabkoordinator på Vårdcentralen Mjölby.

Det finns också stöd för att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Inom iStress finns den valbara modulen Hållbart arbetsliv som ska främja återgång i arbete efter sjukskrivning eller att undvika att sjukskrivning behövs. Bland annat får deltagarna beskriva sin arbetssituation och komma med tankar om hur de kan minska stressen.

Efter sjukskrivning

– Vi vill fånga upp människor tidigare, innan stressen leder till utmattning som tar längre tid att hämta sig från. Om man redan har hamnat i ett utmattningstillstånd är det viktigt att få effektiv hjälp med sina besvär, säger Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT-behandling på nätet i Östergötland.

Efter sjukskrivning

Det finns också stöd för att komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Inom iStress finns den valbara modulen Hållbart arbetsliv som ska främja återgång i arbete efter sjukskrivning eller att undvika att sjukskrivning behövs. Bland annat får deltagarna beskriva sin arbetssituation och komma med tankar om hur de kan minska stressen.

– Det kan handla om hur man upplever situationen på arbetet och att se över sina arbetsuppgifter. Det kan behövas dialog med arbetsgivaren och anpassningar för att man ska kunna komma tillbaka i eller vara kvar i arbete. Vi vet att de flesta människor mår bäst av att vara aktiva i arbetslivet, säger Cecilia Jonsson.

En av modulerna syftar till att patienten ska kunna nå en bättre hälsa på arbetet och undersöka förutsättningarna för en hållbar arbetssituation. Den ger också information om rehabiliteringsprocessen och vilket ansvar arbetsgivaren har i den. I slutet av behandlingen ligger fokus på möjliga anpassningar vid återgång till arbete.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28