Region Östergötland

Vrinnevisjukhuset åter i normalläge efter brand

[2019-01-19]

Sedan midnatt natten mellan fredag och lördagen den 19 januari pågår en stor brand på Häradsuddens soptipp utanför Norrköping. Vrinnevisjukhuset har därför gått upp i stabsläge och särskild sjukvårdsledning är upprättad både på sjukhuset och i regionen.

Röken från branden är inte hälsosam och räddningstjänsten skickade på lördagsmorgonen ut ett viktigt meddelande till allmänheten. Uppmaningen är att den som känner av röken ska hålla fönster och dörrar stängda och stänga ventilation.

– Viss doft kan förekomma på Vrinnevisjukhuset men den bedöms i nuläget som ofarlig. Om det behövs har vi möjlighet att stänga av ventilation på sjukhuset. Vi följer händelseutvecklingen noga, säger Lars Lönn, beredskaps- och överläkare på Kirurgkliniken vid Vrinnevisjukhuset.

I huvudsak är det plast som brinner och vindriktningen under lördagen är riktad mot Vilbergen och Vrinnevisjukhuset. Släckningsarbetet går framåt men blir sannolikt långvarigt då förhållandena är svåra. Räddningstjänsten uppskattar att branden kan pågå i dagar till veckor innan släckningsarbetet kan vara helt avslutat.

– Det viktiga är att allmänheten följer uppmaningen från räddningstjänsten om att hålla sig borta från röken och stänga fönster, dörrar och ventilation om man känner av röken, säger Annika Bergström, tjänsteman i beredskap i Region Östergötland.

– Sjukvården är i nuläget inte belastad av branden, säger Annika Bergström.

Tillsammans med tjänstemän i beredskap från räddningstjänsten, kommunen med flera ingår hon i en samverkansgrupp som kontinuerligt följer utvecklingen av branden.

Texten uppdaterad lördag 19 januari kl. 18.00:

Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Region Östergötland är nu åter i normalläge efter branden på Häradsuddens soptipp utanför Norrköping

– Inga personer har under dagen behövt uppsöka sjukvården på grund av branden och vi har inte vidtagit några åtgärder på Vrinnevisjukhuset, säger Annika Bergström, tjänsteman i beredskap i Region Östergötland.

Släckningsarbetet pågår med gott resultat. Bland annat släcker man med hjälp av stora mängder sand. Detta gör att det ryker mindre och att den rök som sprids är mildare. Vinden har ändrat riktning under dagen och just nu är det därför mindre mängder rök som sprids in mot centrala Norrköping.

Räddningstjänsten räknar med att det kommer att fortsätta brinna ännu en tid men det viktiga meddelandet till allmänheten tas nu bort. Region Östergötland fortsätter dock att bevaka händelseförloppet.

Textansvarig: Katarina Nestor, nyhetsredaktionen, 0730-94 66 73