Region Östergötland

Viktigt med egenvård vid inflammatorisk tarmsjukdom

[2019-11-19]

Distriktssköterskan Ulrica Lovén Wickman har i sin avhandling utformat en enkät för klinisk bedömning av egenvård hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Resultaten visar att det är vanligt att patienterna utövar egenvård, som att uppmärksamma och hantera symtom och anpassa kosten.

Bilden visar Ulrica Lovén Wickman.

Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, ulcerös kolit och Crohn´s sjukdom påverkas av sjukdomen i sitt dagliga liv. Symtom som buksmärta, diarré och trötthet skapar begränsningar. Ulrica Lovén Wickman är distriktssköterska inom primärvården i Kalmar län. I sin avhandling har hon utvecklat och utvärderat en enkät för klinisk bedömning av egenvård hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Hon har också utforskat hur egenvård är kopplad till symtom och hälsorelaterad livskvalitet hos patienterna.

Varierar med symtom

Resultaten visar att egenvården varierade beroende av patientens symtom och hur patienten hanterade det dagliga livet. Att patienter med inflammatorisk tarmsjukdom utövar egenvård är vanligt.

Patienter med lägre grad av välbefinnande utövar mer egenvård och den egenvård som de utövar omfattar att ta mediciner, anpassa kosten, undvika aktiviteter, planera dagen och vidta åtgärder för att hantera stress, säger Ulrica Lovén Wickman.

Egenvård var vanligare hos patienter med Crohn´s sjukdom på flera av områdena. Slutsatsen är att det är viktigt att varje patient ges möjlighet att diskutera egenvård med hälso- och sjukvårdspersonal.

–  Patienterna ska kunna bemötas på sjukhus och primärvård för att samtala kring egenvård utifrån aktuell evidens. Patientens val och självbestämmande när det gäller egenvård skapar delaktighet i hälso-och sjukvård, säger Ulrica Lovén Wickman.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen "Development of a self-care questionnaire for clinical assessment among patients with inflammatory bowel disease" lades fram den 4 oktober 2019.

Andra webbplatser