Region Östergötland

Verksamheter på Garnisonsområdet evakuerade

[2019-06-12]

På grund av polisens avspärrningar på Garnisonsområdet i Linköping i dag på morgonen håller de flesta av Region Östergötlands verksamheter på området stängt.

Uppdaterad klockan 14.00:
Polisen släppte vid kl 13 avspärrningarna på Garnisonsområdet. De flesta av Region Östergötlands verksamheter på området kommer att ha stängt resten av dagen och har meddelat berörda patienter. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avspärrningarna beror på att ett misstänkt farligt föremål hittats utanför polishuset. Region Östergötland har flera verksamheter på Garnisonsområdet: rehabverksamhet vid Rörelse och hälsa, Allergicentrum, logopedmottagning, en självdialysenhet och beroendemottagning. Dessa verksamheter är evakuerade och stängda, i ett första skede under förmiddagen. Patienter har kontaktats och avbokats i avvaktan på att avspärrningarna ska hävas.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88