Region Östergötland

Vårdcentralen Ödeshög flyttar i mitten av juni

[2019-05-22]

Problem med inomhusmiljön gör att Vårdcentralen Ödeshög kommer att lämna sina lokaler. I mitten av juni flyttar verksamheten till tillfälliga moduler i nära anslutning till den nuvarande vårdcentralsbyggnaden. I kvartal fyra väntar ytterligare en flytt, då till paviljonger av hög kvalitet där verksamheten kan bedrivas under lång tid.

Bilden visar ingången till vårdcentralen Ödeshög.

Bakgrunden till flytten är att medarbetare vid Vårdcentralen Ödeshög under flera år rapporterat allergiska symptom som kan kopplas till inomhusmiljön.

Arbets- och miljömedicin undersökte nyligen vårdcentralsbyggnaden och bekräftade därefter i en rapport att lokalerna inte kan anses som säkra att vistas i dagligen med tanke på personalens hälsa.

– Vi kan inte bedriva verksamhet i lokaler där våra medarbetare blivit eller riskerar att bli sjuka av inomhusmiljön. Därför har regionledningen beslutat att vi ska flytta, säger Annette Johansson, biträdande produktionsenhetschef för Primärvårdscentrum.

Den 14 april besökte Arbetsmiljöverket Vårdcentralen i Ödeshög (med anledning av en anmälan inlämnad av huvudskyddsombudet för Primärvårdscentrum). Vid mötes lämnades en muntlig underrättelse som innebär att flytt till de tillfälliga lokalerna ska ske senast vecka 24 och etablering i kvalitetspaviljongerna senast vid årsskiftet. Vid brister från regionens sida utdöms vite.

Vården i Ödeshög kommer att påverkas i liten omfattning av flytten. I princip all verksamhet ryms i de tillfälliga modulerna.

– Sjukgymnastiken är den enda verksamhet som under en tid inte kommer att finnas på plats i Ödeshög. I stället erbjuder Rehab Väst tider till sjukgymnastikmottagningen i Mjölby, Motala eller Vadstena, säger Annette Johansson.

Eftersom lokalytan är begränsad, kan en del planerade rutinkontroller tillfälligt komma att skjutas framåt i tiden.

– Vi strävar efter att göra så få begränsningar som möjligt och under kortast möjliga tid, säger Annette Johansson.

Information om de nya lokalerna, eventuella förändringar i samband med flytten samt generellt om vårdutbudet i Ödeshög, kommer att annonseras på olika sätt lokalt och i media. Information kommer också att finnas på 1177.se

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 86 13